Meer resultaten voor bijstand en alimentatie

 
bijstand en alimentatie
Alimentatie en Bijstand Mijnscheiding.nu.
Zo valt het mij op dat er veel onduidelijkheid is over alimentatie en bijstand. Om duidelijkheid te kunnen creëren, is het van belang om eerst uit te leggen wat bijstand en alimentatie is en waarvoor het in het leven is geroepen.
Bijstand of alimentatie Kassa.
2015 om 1001.: Bijstand of alimentatie. Geachte heer, mevrouw., Ik ben 5 gescheiden en sinds 15, jaar werkloos geworden. Als mijn WW is afgelopen en ik nog geen baan heb gevonden wil ik bijstand aanvragen. Klopt het dat mijn ex dan verplicht wordt partneralimentatie te betalen?
Bijstand verhalen op ex-partners of ouders.
Bijstand kan worden verhaald op ouders van een uitkeringsgerechtigde jonger dan 21 jaar of op een voormalige echtgenoote als er sprake is van bijstandsverlening na echtscheiding. Verhaal wegens echtscheiding. In Nederland bestaat een wettelijke onderhoudsplicht. Iedereen moet voor haar of zijn gezin zorgen. Dat wil zeggen voor de echtgenoot of echtgenote en voor de kinderen tot 21 jaar. Als u uit elkaar gaat, blijft de wettelijke onderhoudsplicht bestaan. Heeft één van u beiden een eigen inkomen en de ander niet, dan zal er in het algemeen alimentatie betaald gaan worden. De rechtbank stelt de alimentatie vast.
Partneralimentatie en een bijstandsuitkering De Scheidingsplanner.
Partneralimentatie en een bijstandsuitkering. Vraagt u na de scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Gemeente onderzoeken of u een redelijk bedrag aan alimentatie ontvangt. Als de Gemeente van mening is dat uw ex-partner meer partneralimentatie zou kunnen betalen, dan kan de Gemeente de kosten van de bijstand verhalen op de ex-echtgenoot.
Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder Gemeente Edam-Volendam.
Die zal dan namens u tot invordering overgaan of een verzoekschrift bij de rechtbank indienen tot verhaal in rechte van de verleende bijstand. Verhaal is dus iets waar u als rechthebbende op een uitkering weinig rechtstreeks mee te maken krijgt. Het is puur een actie tussen de gemeente en uw voormalige partner. Bij alimentatie voor kinderen moet u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage LBIO inschakelen.
Alimentatie en bijstand Ouders.nl.
alimentatie is voorliggende voorziening. Als er geen of te weinig inkomen is, en de alimentatie vult dat niet genoeg aan, dan zal er bijstand komen tot bijstandsniveau. Indien er 1000 euro alimentatie is, dan zit je net boven bijstandsniveau en krijg je dus geen bijstand.
Draagkracht in het geval van een bijstandsuitkering Houben van Dijck.
Met andere woorden, wanneer een ouder die een bijstandsuitkering ontvangt tevens kindgebonden budget ontvangt hetgeen meestal het geval zal zijn, moet dit worden meegenomen bij de berekening van de draagkracht van deze ouder, waardoor er in de meeste gevallen alsnog sprake zal zijn van een minimale draagkracht. Wanneer u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met ons kantoor. april 13, 2017 in Personen en familierecht. april 13, 2017. alimentatie draagkracht kinderalimentatie bijstandsuitkering.
Bijstandsuitkering Gemeente Haarlemmermeer.
Heeft u een bijstandsuitkering en wijzigt er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door. Zo voorkomt u dat u geld moet terugbetalen. Alle wijzigingen waarvan u vermoedt dat die van belang zijn voor uw recht op en hoogte van de bijstand, geeft u direct door aan de gemeente.
ECLINLRBAMS20175714, Rechtbank Amsterdam, AWB 15/8010.
Eiseres ontvangt bijstand en heeft recht op kinderalimentatie van haar ex-echtgenoot. Zij ontvangt deze alimentatie niet regelmatig en volledig. Het landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO neemt de inning van kinderalimentatie daarom over. Verweerder rekent de over een latere periode via het LBIO ontvangen kinderalimentatie toe aan een eerdere periode waarover eiseres de kinderalimentatie niet volledig heeft ontvangen en aanvullende bijstand genoot.

Contacteer ons