Meer resultaten voor rechten en plichten bij scheiding

 
rechten en plichten bij scheiding
De rechten en plichten van de ex met betrekking tot ons kind.
Categorieën: Alimentatie Tags: Kinderalimentatie, Erkenning, Omgang Share: scheiding aanvragen. Waarom scheiden via ons? Veel gestelde vragen. Video tips bij scheiden. Uw" echtscheiding is primair een privé-aangelegenheid. De Echtscheidingswinkel helpt u met de zakelijke afwikkeling, met respect voor de belangen van u beiden en eventuele kinderen. Onvoldoende privacy, niet gewaarborgd. Ben Vlaardingen 04-02-2021. Vraag direct aan. Welke rechten en plichten heeft mijn ex met betrekking tot ons kind?
personeelsman.nl
Hoe werkt scheiding bij samenwonen? / Samen scheiden / Rechtwijzer.
Het samenlevingscontract kan ook afspraken bevatten over pensioen en/of het betalen van alimentatie. In dat geval moet u daar ook afspraken over maken bij het uit elkaar gaan. Samenwonend zonder samenlevingscontract. Hebben u en uw partner geen samenlevingscontract? Als u uit elkaar gaat hoeft u slechts afspraken te maken over de spullen die u samen gekocht hebt en over de schulden die u samen bent aangegaan. Bij samenwonen zonder samenlevingscontract hoeft u geen afspraken te maken over pensioen. Ook het betalen van partneralimentatie is in principe niet aan de orde. Wat kunt u zelf doen? Afspraken kunt u vastleggen op schrift. Dit kan bij een advocaat, een advocaat mediator die u beiden ondersteunt met het opstellen van een convenant en/of als u kinderen hebt een ouderschapsplan. Deze afspraken kunt u door een notaris vast laten leggen in een notariële akte. Ik wil scheiden, en nu? Wat zijn de kosten van een scheiding? Hoe gaat scheiden bij de rechtbank? Wat als mijn partner niet instemt? Hoe gaat scheiden via een advocaat of mediator? Blijven communiceren tijdens scheiding. Wanneer scheiden via rechter? Wanneer scheiden zonder rechter? Hoe houd je scheidingkosten in de hand? Hoe regel je samen een scheiding?
www.elfri.be Artikel Echtscheiding en vennootschap.
geneeskundige behandeling resultaatsverbintenis: verbintenis waarbij. Vanaf wanneer gaat de opzegperiode in bij ontslag van een werknemer. Sinds 1 januari 2014 gaat de opzegtermijn voor arbeiders en bedienden in op de maandag na de kennisneming van het ontslag. Wordt het ontslag gegeven middels een aangetekend schrijven, dan wordt. De bestuurder in een bvba wordt zaakvoerder genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de statutaire zaakvoerder en de niet-statutaire zaakvoerder. Zoals zijn naam aangeeft, wordt een statutaire zaakvoerder in. Het verschil tussen een overeenkomst en een dading. Elke dading is een overeenkomst maar elke overeenkomst is geen dading. In een overeenkomst bepalen partijen hun rechtsvergoedingen, hun rechten en plichten ingevolge deze overeenkomst.
Uw rechten bij een scheiding All About Mediation.
En u hoort snel van ons. Rechten en plichten bij een scheiding. Als je trouwt, of een geregistreerd partnerschap aangaat, doe je dat onder bepaalde voorwaarden. De rechten en plichten die je tijdens het huwelijk hebt, komen bij een scheiding te vervallen.
Rechten bij scheiding Scheiden van a tot z.
Levensverzekering bij scheiding. Mediation bij echtscheiding. Notaris en echtscheiding. Rechten bij scheiding. Uitkopen bij scheiding. Woning bij scheiding. Zelf scheiding regelen. Rechten bij scheiding. Bij een scheiding heb je verschillende rechten Je hebt het recht op helft van de gemeenschap van goederen.
Advokatenkantoor HUYSMANS Personen en Familierecht België.
Indien U besloten hebt om uit de echt te scheiden, weet dan dat deze beslissing een definitief einde zal stellen aan uw huwelijk, op voorwaarde dat de echtscheiding uitgesproken werd en overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Tijdens het verloop van de echtscheidingsprocedure blijft het huwelijk tussen de echtgenoten bestaan evenals hun wederzijdse rechten en plichten.
Advocaat Eveline Van Hoecke Advocaat echtscheiding en bemiddeling.
Zo weet je goed wat je rechten en plichten zijn en waaraan je je mag verwachten bij een scheiding. Laat het ons weten via onderstaand formulier. Ik contacteer je eerstdaags. Je kunt vooraf een afspraak over een echtscheiding voorbereiden via dit formulier.
Scheidingsbemiddeling.
Scheiden betekent namelijk dat je eigen leven, dat van je partner én dat van jullie kinderen volledig verandert. Bovendien weet je niet precies hoe zon scheidingsprocedure werkt en wat de gevolgen van een scheiding zijn. Wat gebeurt er met de kinderen, het huis, het spaargeld? Welke rechten en plichten heb je? En wil je eigenlijk wel scheiden? Misschien is jullie relatie nog te redden. Met al die vragen kun je bij ons terecht.
Het ouderlijk gezag Psychologencommissie.
Het ouderlijk gezag omvat een heel aantal rechten en plichten, waaronder alle belangrijke beslissingen die voor of over het kind worden genomen. Onder normale omstandigheden zijn het de ouders die deze beslissingen op zich nemen. Zij spreken zich uit over art. 374A1, 2 e lid BW.: de godsdienstige en levensbeschouwelijke keuze van de minderjarige. Dit ouderlijk gezag heeft steeds een functioneel en doelgebonden karakter 1: het dient het belang van het kind. Zo is het niet de bedoeling dat ouders het ouderlijk gezag gebruiken om een persoonlijk voordeel te bekomen. De ontwikkeling en het welzijn van de minderjarige moeten steeds het uitgangspunt zijn in de beslissingen die zij nemen. Wie oefent het ouderlijk gezag uit? Drie situatie zijn mogelijk.: De gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Als basisprincipe oefenen beide ouders, of ze nu samenleven of niet, samen het ouderlijk gezag uit art. 373, 1 e lid BW. Elke ouder moet daarom de toestemming van de andere ouder hebben om een belangrijke beslissing te nemen over het kind. Wanneer het kind als gevolg van een scheiding bij slechts één ouder inwoont, betekent dit dus niet dat deze ouder alleen het ouderlijk gezag uitoefent.

Contacteer ons