Resultaten voor procedure scheiding

 
procedure scheiding
Scheidingsprocedures.
Procedure opmaak / aanpassing ouderschapsovereenkomst. Een ouderschapsovereenkomst maakt deel uit van een echtscheidingsovereenkomst. Wanneer de ouders niet gehuwd waren en tot een scheiding overgaan, dan raden wij aan, zeker als de kinderen nog jong zijn, een ouderschapsovereenkomst op te maken en deze te laten homologeren door de familierechtbank.
scheiding
Echtscheiding met onderlinge toestemming duidelijk uitgelegd.
vermelding van een eventuele opleg. afspraken over het erfrecht gedurende de procedure. afspraken over de kosten van de procedure. datum van feitelijke scheiding. De procedure echtscheiding met onderlinge toestemming EOT. De bemiddelaar legt een verzoekschrift neer op de rechtbank om de echtscheiding aan te vragen bij de Rechtbank.
mediation
onze wegen scheiden.
verdeling van het huwelijksvermogen. de echtgenoten moeten vastleggen of zij nog van elkaar zullen erven, indien een van hen tijdens de procedure overlijdt. Aanvraag gezamenlijk door de twee echtgenoten. na meer dan 6 maanden feitelijke scheiding. indien minder dan 6 maanden feitelijk gescheiden, rechter stelt nieuwe zitting vast die plaatsheeft op een datum volgend op termijn van 6 maanden of 3 maanden na eerste verschijning.
huis verkopen met restschuld
StartpuntScheiden. Scheiden via bemiddelaar, advocaat, notaris of online? Your SEO optimized title.
Hoe scheiden, wat kost het? De manier waarop u uw scheiding aanpakt, bepaalt enerzijds de kostprijs ervan en anderzijds de impact van de scheiding op uw verdere leven. Wij adviseren u om samen tot afspraken te komen over de zaken die betrekking hebben op de korte én de lange termijn; denk daarbij aan de afspraken rond de kinderen en de vereffening en verdeling van de woning.
Informatie over de scheidingsprocedures.
Deze procedure kan u samen of alleen opstarten. Het voordeel is dat eventuele lopende conflicten tijdens de scheidingsprocedure niet in de weg staan van het uitspreken van het echtscheidingsvonnis, MAAR het grote nadeel van deze procedure is dat u mogelijk nog lange tijd na de officiële scheiding in discussie blijft over de regelingen die nog niet formeel uitgewerkt zijn.
Procedure Echtscheiden Notaris.be. icon-calculate. icon-adressbook.
Vragen antwoorden FAQ. Hoe verloopt de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming op de rechtbank? Duur van de procedure. Het advies van het openbaar ministerie verhoor van de kinderen. Wijziging van de overeenkomst tijdens de procedure. Uitspraak van de echtscheiding.
Veelgestelde vragen over scheiding.
Wanneer een koppel bereid is om samen via een uitgebreide online vragenlijst hun situatie te beschrijven en om samen afspraken te maken dan kunnen zij reeds vanaf 350 euro hun scheidingsregeling formaliseren via ScheidenOnline.be. U kunt alvast uw scheidingsovereenkomst GRATIS voorbereiden website Pareto Group en later beslissen over de te volgen procedure en de begeleiding die u wenst. Na de scheiding.
Welke echtscheidingsprocedure ikwilscheiden.be.
Voorheen was de echtscheiding enkel mogelijk bij overeenkomst of na 2 jaar feitelijke scheiding of op grond van bepaalde feiten. Vooral deze laatste categorie gaf aanleiding tot problemen, nu de schuld" van één van de echtgenoten vastgesteld werd. Thans zijn er slechts 2 echtscheidingsmogelijkheden meer, namelijk de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting EOO en deze op grond van onderlinge toestemming EOT.
Echtscheiding Scheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting. snelmenu. Aangepast.
Wanneer tijdens de procedure beide partijen het eens raken over het verzoek tot scheiding, kan men de procedure omzetten naar een procedure met de termijnen van het tweede type. Wanneer partijen persoonlijk moeten verschijnen, maar men komt niet opdagen, dan kan de rechtbank diens eis vervallen verklaren.

Contacteer ons