Op zoek naar onderhoudsplichtige?

 
onderhoudsplichtige
Wet Herziening Partneralimentatie: Onderhoudsplicht in een nieuwe jas Scheidingsbegeleiding Settlement.
Op 19 juni 2015 was het dan eindelijk zo ver en is er door drie leden van de Tweede Kamer, de heer Foort van Oosten VVD, de heer Jeroen Recourt PvdA en mevrouw Magda Berndsen-Jansen D66, een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd.
Leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen Wetterskip Fryslân.
In de leggerkaart kunt u zien of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van bijvoorbeeld een sloot, duiker of kade. U vindt hierin ook de eisen waaraan het onderhoud moet voldoen. Tijdens de schouw controleert Wetterskip Fryslân of het onderhoud goed is uitgevoerd.
onderhoudsplicht OCMW Heusden-Zolder.
Ouders zijn onderhoudsplichtig tegenover hun minderjarige kinderen, en dat geldt ook wanneer de meerderjarige kinderen gaan studeren. Dan moeten de ouders, natuurlijk volgens hun inkomen, zorgen voor de huisvesting, het onderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van de kinderen.
Onderhoudsplicht Gemeente Ranst.
De onderhoudsplicht is wettelijk geregeld en wordt in de eerste plaats toegepast op de kinderen van de geplaatste persoon. De onderhoudsplichtbijdrage wordt berekend volgens een schaal en hangt af van het inkomen van de onderhoudsplichtige en diens echtgenoote en het aantal personen ten laste.
onderhoudsplichtige Vertaling Nederlands-Spaans.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: onderhoudsplichtige DE onderhoudsplichtige EN onderhoudsplichtige FR. Definities op Encyclo.nl: onderhoudsplichtige 1x. Vertalingen onderhoudsplichtige NLES. alimentante; deudor de alimentos.
scheiding alimentatiefraude onderhoudsplichtige.
Het OCMW kan dus nog steeds individuele uitzonderingen blijven toestaan omwille van billijkheidsredenen jarenlange verbreking van contact, financiële lasten van de onderhoudsplichtige, slechte relatie tussen begunstigde en onderhoudsplichtige, Het is de taak van het OCMW is om billijkheidsredenen te onderzoeken.
Gemeenteblad 2017, 102981 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
De vordering op de onderhoudsplichtige in verband met verhaal van bijstand wordt, tot de datum van toelating tot een schuldsanering in het kader van de WSNP, ingebracht in de schuldsanering, waarbij de gemeente zich beroept op de wettelijke bevoorrechting die aan deze vordering is toegekend.
Dienst voor alimentatievorderingen.
Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be. Dienst voor alimentatievorderingen. Over de DAVO. Ik ben onderhoudsgerechtige. Onderhoudsgeld en achterstallen invorderen. Het aanvraagformulier indienen. Rechten en plichten. Mijn dossier stopzetten. Ik ben onderhoudsplichtige. Rechten en plichten. Copyright 2016 Federale Overheidsdienst Financin Aansprakelijkheidsbeperking Naar boven.
Moet ik blijven betalen voor mijn meerderjarig kind?
De ouderlijke onderhoudsplicht is ondergeschikt aan de onderhoudsplicht bestaande tussen echtgenoten. Dus wanneer uw studerend kind trouwt, zal de echtgenoot in de eerste plaats gehouden zijn tot hulp en bijdrage ter bekostiging van de studies. Indien de middelen van echtgenoot ontoereikend blijken, zal de ouderlijke onderhoudsplicht herleven.

Contacteer ons