Meer resultaten voor onderhoudsplichtige

 
onderhoudsplichtige
Onderhoudsplicht 10 definities Encyclo.
Dit staat geschreven als artikel: 395a van Boek 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in ieder geval in dat ouders ervoor moeten zorgen dat het kind de meest basale dingen krijgt, zoals onderdak, kleding, voeding, Scholing en 1e Lijns onderhoudsza.
SEO
De onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders bij opname in een woonzorgcentrum Vief vzw.
Als de onderhoudsplichtige een laag inkomen heeft kan hij vrijgesteld worden van het betalen van de opnamekosten. Het OCMW kan de onderhoudsplichtige vrijstellen van de terugbetaling van de kosten om volgende redenen: een slechte relatie tussen oudere en onderhoudsplichtige, een jarenlange verbreking van het contact tussen oudere en onderhoudsplichtige, een slechte gezondheid van de onderhoudsplichtige of het gepensioneerd zijn van de onderhoudsplichtige.
3 maanden
Onderhoudsplicht.
In de praktijk gaat het meestal over rusthuiskosten die worden verhaald op de kinderen of over leefloon van een student dat wordt verhaald op de ouders. De bijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de onderhoudsplichtige en zijn echtgenoot.
Naar een eerlijke en rechtvaardige onderhoudsplicht Nahima Lanjri.
Het parlementslid wijst ook op de uitzonderingen die behouden blijven. Het OCMW kan dus nog steeds individuele uitzonderingen blijven toestaan omwille van billijkheidsredenen jarenlange verbreking van contact, financiƫle lasten van de onderhoudsplichtige, slechte relatie tussen begunstigde en onderhoudsplichtige., Het is de taak van het OCMW is om billijkheidsredenen te onderzoeken.
onderhoudsplicht OCMW Heusden-Zolder.
De onderhoudsplicht tussen grootouders en kleinkinderen wordt niet toegepast. De terugvordering geldt niet wanneer je als onderhoudsplichtige minder verdient dan een bepaald bedrag of wanneer je een belangrijke reden kunt aanhalen, die zowel moreel als financieel van aard kan zijn.
Wie hebben een onderhoudsplicht? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Echtgenoten en geregistreerde partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn. Ex-partners hebben een onderhoudsplicht als 1 van de partners te weinig inkomen heeft om van te leven.
Onderhoudsplicht POD Maatschappelijke Integratie.
Het OCMW kan beslissen om het leefloon niet terug te vorderen om redenen van billijkheid. Voorbeelden van billijkheidsredenen zijn een verstoorde familiale relatie of de bescheiden inkomsten van de onderhoudsplichtige. 54 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Contacteer ons