Resultaten voor onderhoudsplichtige

 
onderhoudsplichtige
Leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen Wetterskip Fryslân.
In de leggerkaart kunt u zien of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van bijvoorbeeld een sloot, duiker of kade. U vindt hierin ook de eisen waaraan het onderhoud moet voldoen. Tijdens de schouw controleert Wetterskip Fryslân of het onderhoud goed is uitgevoerd.
wat is google adwords
onderhoudsplicht OCMW Heusden-Zolder.
Ouders zijn onderhoudsplichtig tegenover hun minderjarige kinderen, en dat geldt ook wanneer de meerderjarige kinderen gaan studeren. Dan moeten de ouders, natuurlijk volgens hun inkomen, zorgen voor de huisvesting, het onderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van de kinderen.
prijzen nieuwe auto vergelijken
Onderhoudsplicht Gemeente Ranst.
De onderhoudsplicht is wettelijk geregeld en wordt in de eerste plaats toegepast op de kinderen van de geplaatste persoon. De onderhoudsplichtbijdrage wordt berekend volgens een schaal en hangt af van het inkomen van de onderhoudsplichtige en diens echtgenoote en het aantal personen ten laste.
visitenkarte erstellen
Onderhoudsplicht voor eigenaren en bewoners HDSR.
En wie onderhoudsplichtige is? Bekijk het in de Legger Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier? Bekijk de status van uw locatie in de legger oppervlaktewater.
https://shapes.paris/
Alimentatie en gezamenlijk ouderlijk gezag door ouder of stiefouder!
Wanneer de niet-ouder samenwoont met de eigen ouder en ze oefenen geen gezamenlijk gezag uit, dan bestaat er geen onderhoudsplicht voor de niet-ouder. Bij gezamenlijk gezag bestaat er wel een onderhoudsplicht en deze duurt zolang het gezamenlijk gezag gevoerd wordt.
matras kopen goedkoop
Gemeenteblad 2017, 102981 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
De vordering op de onderhoudsplichtige in verband met verhaal van bijstand wordt, tot de datum van toelating tot een schuldsanering in het kader van de WSNP, ingebracht in de schuldsanering, waarbij de gemeente zich beroept op de wettelijke bevoorrechting die aan deze vordering is toegekend.
norea
Verhaalsbijdrage Gemeente Leeuwarden.
Dit heet een verhaalsbijdrage. De bijstandsuitkering zal worden verhaald op.: de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot. degene die onderhoudsplichtig is voor zijn minderjarige kinderen. degene die onderhoudsplichtig is jegens zijn meerderjarig kind van 18 tot 21 jaar, die bijzondere bijstand voor de kosten van levensonderhoud ontvangt.
https://keyboost.co.uk/link-building/
Moet ik blijven betalen voor mijn meerderjarig kind?
De ouderlijke onderhoudsplicht is ondergeschikt aan de onderhoudsplicht bestaande tussen echtgenoten. Dus wanneer uw studerend kind trouwt, zal de echtgenoot in de eerste plaats gehouden zijn tot hulp en bijdrage ter bekostiging van de studies. Indien de middelen van echtgenoot ontoereikend blijken, zal de ouderlijke onderhoudsplicht herleven.
zakelijke lening zonder jaarcijfers
Kinderalimentatie, kosten kinderen en de stiefouder.
De nieuwe partner kan onderhoudsplichtig worden door 1 te trouwen of 2 een geregistreerd partnerschap aan te gaan met de ouder van de kinderen, of door 3 samen met de ouder van de kinderen het gezag over de kinderen te hebben.
reginox spoelbak

Contacteer ons