Resultaten voor onderhoudsplichtig

 
onderhoudsplichtig
Onderhoudsplicht.
Zijn schoonkinderen en stiefouders onderhoudsplichtig? Het OCMW moet in principe steun terugvorderen van de onderhoudsplichtigen. In de praktijk gaat het meestal over rusthuiskosten die worden verhaald op de kinderen of over leefloon van een student dat wordt verhaald op de ouders.
Anti Phishing
Wie hebben een onderhoudsplicht? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Bent u een niet getrouwde vrouw, maar heeft de biologische vader uw kind wel erkend? Dan is hij de wettelijke vader en daardoor onderhoudsplichtig. Heeft de biologische vader uw kind niet erkend, dan kunt u zijn onderhoudsplicht laten vaststellen door de rechter.
search web
Tweehuizen Ouders De wet over kosten.
Als het kind zich flagrant respectloos gedraagt, door bijvoorbeeld van zijn ouders enkel de betaling van onderhoudsgeld te vorderen, zonder hen te raadplegen of hen informatie te geven over zijn studies, kon dit kind volgens oudere rechtspraak zijn recht op tussenkomst in de kosten verliezen.
marketing
De onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders bij opname in een woonzorgcentrum Vief vzw.
Daarnaast vinden ze dat de terugvorderingschaal, hoewel éénvormig geworden, toch onrechtvaardig blijft in functie van het gekende inkomen. Bovendien is de Vlaamse Ouderenraad van mening dat de afschaffing van de onderhoudsplicht leidt tot het zich bewust verarmen voor een opname in een rusthuis.
Moet ik blijven betalen voor mijn meerderjarig kind?
Het is niet relevant of de ouders hebben ingestemd met de door het kind gekozen onderwijsrichting. Een jaartje blijven zitten is op zich ook niet voldoende om niet meer onderhoudsplichtig te zijn. Onderhoudsplicht eindigt in principe bij het verwerven van een einddiploma van het hoger onderwijs, maar.
Onderhoudsplicht Wikipedia.
Dit houdt in ieder geval in dat ouders ervoor moeten zorgen dat het kind de meest basale dingen krijgt, zoals onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp. Het niet nakomen van de onderhoudsplicht, hetzij wel of niet bij vonnis gesteld, kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

Contacteer ons