Zoeken naar onderhoudsplichtig

 
onderhoudsplichtig
Stiefouder ook onderhoudsplichtig? GMW advocaten.
Heeft een biologische ouder slechts een omgangsregeling met het kind, dan is de stiefouder dus niet onderhoudsplichtig. De meeste kinderen gaan na het uiteenvallen van het huwelijk van hun ouders bij hun moeder wonen. In de praktijk betekent dit dus dat er veel meer stiefvaders dan stiefmoeders onderhoudsplichtig zijn voor hun stiefkinderen.
depanneur-bruxelles.be
De onderhoudsplicht van de stiefouder Het Familierechtkantoor Zwolle.
De minderjarige kinderen van moeder en vader wonen in het gezin van moeder en haar nieuwe echtgenoot de stiefvader. Zowel moeder, stiefvader als vader hebben een eigen inkomen. Wie zijn onderhoudsplichtig? Zowel de moeder, de vader als de stiefvader zijn in bovengenoemd voorbeeld onderhoudsplichtig.
http://www.leemanskredieten.be/lenen/simulatie/lening-simulator/
Partneralimentatie en de onderhoudsplicht bij echtscheiding: info advies!
Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.
Jobs
Kinderalimentatie en inkomen nieuwe partner.
Op grond van de wet artikel 1395a: BW is een stiefouder gedurende zijn huwelijk met de moeder onderhoudsplichtig voor de kinderen van de moeder die tot zijn gezin behoren. Zoals we in ons voorbeeld hebben gezien, wonen de kinderen bij hun moeder.
test your internet
bijstand verhalen op ex-partners of ouders Gemeente Overbetuwe.
Als u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en bijstand Wwb of de Wet Investeren in Jongeren WIJ, jonger bent dan 21 jaar en zelfstandig woont, gaat de gemeente ervan uit dat uw ouders onderhoudsplichtig zijn.
Wie hebben een onderhoudsverplichting Rietberg Advocatuur.
Houdt het gezamenlijk gezag op te bestaan en wijst de rechter het gezag toe aan de ouder, dan blijft deze ouder onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is. Ook de niet-ouder die niet langer het gezag heeft, heeft dan nog een onderhoudsplicht.
onderhoudsplicht OCMW Heusden-Zolder.
Ouders zijn onderhoudsplichtig tegenover hun minderjarige kinderen, en dat geldt ook wanneer de meerderjarige kinderen gaan studeren. Dan moeten de ouders, natuurlijk volgens hun inkomen, zorgen voor de huisvesting, het onderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van de kinderen.
Kinderen laten betalen voor de zorg van hun ouders?
De onderhoudsplicht is een stok achter de deur om te vermijden dat mensen zich doelbewust verarmen door hun huis en spaargeld aan de kinderen te schenken, om dan vast te stellen dat ze hun verblijf in het woonzorgcentrum niet kunnen betalen.
Uw kind wordt 18 jaar Nibud Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
Als ouder blijft u onderhoudsplichtig totdat uw kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat u er nog steeds verantwoordelijk voor bent dat uw kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt. Lees meer over de gevolgen voor uw inkomen als uw kind 18 wordt. jaar is de leeftijd van uw kind waarop u niet langer onderhoudsplichtig bent.

Contacteer ons