Op zoek naar onderhoudsplichtig?

 
onderhoudsplichtig
Betalen voor uw schoon-ouders? De Standaard.
Het feit dat u principieel onderhoudsplichtig bent, betekent nog niet dat u geen enkel verweer hebt. Zo moet u vooreerst alleen een onderhoudsuitkering betalen als uw ouders of schoonouders behoeftig zijn. Vereist is dat zij niet in hun bestaan kunnen voorzien.
velux
Wat houdt de onderhoudsplicht van de ouders juist in? Helderrecht.be.
Die plicht geldt tot het kind zijn opleiding beëindigd heeft en in staat is om voor zichzelf te zorgen. Ze vloeit voort uit de afstammingsband en geldt voor beide ouders. Het gaat hier om de juridische ouders dat zijn de ouders die officieel geregistreerd staan.
Pennen bedrukken
Alimentatie en gezamenlijk ouderlijk gezag door ouder of stiefouder!
Wanneer de niet-ouder samenwoont met de eigen ouder en ze oefenen geen gezamenlijk gezag uit, dan bestaat er geen onderhoudsplicht voor de niet-ouder. Bij gezamenlijk gezag bestaat er wel een onderhoudsplicht en deze duurt zolang het gezamenlijk gezag gevoerd wordt.
SEO
Alles over Rechten Kinderalimentatie.
Scheiding en onderhoudsplicht. Beide ouders zijn onderhoudsplichtig en dit blijft óók het geval wanneer de ouders scheiden. De oorspronkelijke, gedeelde, gezinssituatie wordt verbroken maar dat doet niets af aan het feit dat de ouders onderhoudsplichtig zijn ten opzichte van hun kinderen.
kunststof
onderhoudsplicht OCMW Heusden-Zolder.
Ouders zijn onderhoudsplichtig tegenover hun minderjarige kinderen, en dat geldt ook wanneer de meerderjarige kinderen gaan studeren. Dan moeten de ouders, natuurlijk volgens hun inkomen, zorgen voor de huisvesting, het onderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van de kinderen.
wasserenthaertung
stiefouder en kinderalimentatie.
En wat gebeurt er als de ouders zelf voldoende draagkracht hebben, moet de stiefouder dan ook nog steeds betalen? Wanneer wordt stiefouder onderhoudsplichtig? Als de ouder en de nieuwe partner gaan samenwonen, dan is de nieuwe partner nog niet onderhoudsplichtig.
plankdragers
bijstand verhalen op ex-partners of ouders Gemeente Overbetuwe.
Als u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en bijstand Wwb of de Wet Investeren in Jongeren WIJ, jonger bent dan 21 jaar en zelfstandig woont, gaat de gemeente ervan uit dat uw ouders onderhoudsplichtig zijn.
Invest
Wie hebben een onderhoudsverplichting Rietberg Advocatuur.
Houdt het gezamenlijk gezag op te bestaan en wijst de rechter het gezag toe aan de ouder, dan blijft deze ouder onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is. Ook de niet-ouder die niet langer het gezag heeft, heeft dan nog een onderhoudsplicht.
mediation
www.elfri.be Artikel Onderhoudsplicht voor stiefkinderen.
Onderhoudsplicht van kinderen en schoonkinderen ten aanzien van ouders en schoonouders. Zijn schoonkinderen en stiefouders onderhoudsplichtig? Onderhoudsplicht schoonkinderen in de kosten van het rusthuis. Zijn schoonkinderen en stiefouders onderhoudsplichtig? Bent u verplicht uw stiefkinderen te onderhouden? En wat met de kinderen?

Contacteer ons