Zoeken naar alimentatieplicht

 
alimentatieplicht
Eindigt de alimentatieplicht als de ontvanger gaat samenwonen? TRC Advocaten.
Eindigt de alimentatieplicht als de ontvanger gaat samenwonen? 26 januari 2012. Recentelijk heeft het Gerechtshof s-Gravenhage in twee verschillende zaken twee afwijkende beschikkingen gewezen ten aanzien van een verzoek van de man tot het beëindigen van de partneralimentatieverplichting. In beide zaken stelde de man dat zijn ex-vrouw was gaan samenwonen en dat er dus een einde moest komen aan de alimentatieverplichting.
https://www.billincasso.nl/deurwaarder-inschakelen/
Alimentatieplicht Wie heeft een Alimentatieplicht?
Eén verplichting blijft echter onverminderd overeind: de onderhoudsplicht. Deze plicht voorziet er in dat partners ook na het huwelijk de verantwoordelijkheid hebben om financieel voor elkaar en eventuele kinderen te blijven zorgen. In veel gevallen leidt de onderhoudsplicht dan ook tot alimentatie. Alimentatie kan voldaan worden in natura door direct bepaalde kosten bijvoorbeeld energierekeningen of hypotheekbetalingen over te nemen, maar meestal is er sprake van periodieke betaling van een geldbedrag. Een alimentatie advocaat kan u helpen bij het vaststellen of wijzigen van uw alimentatie, neem hiervoor contact op met een van onze ervaren alimentatieadvocaten via het formulier op deze pagina. Alimentatieplicht richting kinderen kinderalimentatie.
De 10 meest voorkomende misverstanden over partneralimentatie Zorgeloosch Scheiden.
De persoon die normaal gesproken recht had op alimentatie, kan in sommige gevallen later alsnog alimentatie afdwingen. Afzien van alimentatie heeft geen gevolgen. Als de degene die recht heeft op alimentatie een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft dit gevolgen voor de alimentatieplichtige.
De alimentatieplicht is echt achterhaald Trouw. Deel dit artikel. Loading.
Wanneer de mediation stopt, kan dit onvermogen weer op de voorgrond treden met alle nadelige gevolgen voor de ex'en' en kinderen. Verplichte mediation en opgelegde alimentatie werken onmondigheid in de hand. Daarom moet de alimentatieplicht zo snel mogelijk worden afgeschaft, net als resterende regelingen die kostwinnaarschap faciliteren.
Ook lesbische moeder heeft alimentatieplicht voor de kinderen NRC.
Terug naar de krant. Ook lesbische moeder heeft alimentatieplicht voor de kinderen. Ook een duomoeder is onderhoudsplichtig voor de gezamenlijk gekregen kinderen. De rechtbank Breda laat de wettelijke beperking tot alimentatieplicht alleen voor de mannelijke levensgezel vallen, wegens strijd met het internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten IVBPR.

Die beslist over de alimentatieplicht. Wordt uw verzoek tot nihilstelling toegekend? Dan betaalt u tijdens de Wsnp geen alimentatie. De verplichting tot het betalen van alimentatie gaat vaak weer in nadat de Wsnp beëindigd is. Wordt uw alimentatieplicht niet op nihil gesteld maar wordt het bedrag wel verlaagd?
Alimentatie.
Als één van beide ex-partners onvoldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, dan moet de ander in principe alimentatie betalen. De alimentatieplicht eindigt.: na een periode die gelijk is aan de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, als dit korter heeft geduurd dan 5 jaar en er geen kinderen uit deze relatie zijn geboren.;
Kinderalimentatie, de duur, de hoogte en voorwaarden.
Duur van de kinderalimentatie. In principe blijft de alimentatieplicht van kracht totdat het kind financieel zelfstandig is of de leeftijd van 21 jaar bereikt. Wanneer een kind er voor kiest niet te gaan studeren, maar aan het werk te gaan kan de alimentatieplicht al eindigen op de leeftijd van 18 jaar.
Nihilstelling alimentatie Landelijke Alimentatiedesk.
Wanneer de alimentatieplichtige bijvoorbeeld werkloos wordt, hoeft hij of zij tijdelijk geen alimentatie te betalen. Als de alimentatieplichtige weer geld verdient, herleeft de alimentatieplicht weer. Wanneer er geen draagkracht meer is en verwacht wordt aan de kant van de alimentatieplichtige.

Contacteer ons