Resultaten voor alimentatie plicht

 
alimentatie plicht
alimentatie.
Heeft n van de ex-partners niet voldoende inkomsten, dan moet de ander in principe alimentatie betalen. De plicht om alimentatie te betalen houdt op als de ex-partner aan wie moet worden betaald, trouwt of gaat samenwonen met iemand van het andere geslacht.
goedkoopste lening
Hoe kom ik onder een partneralimentatieplicht van 12 jaar uit?
Daarnaast heeft het huwelijk niet tot verlies van verdiencapaciteit van een van de partners geleid. Het Gerechtshof heeft naar aanleiding hiervan de aanspraak op partneralimentatie gelimiteerd tot 5 jaar na eindigen van het huwelijk. In de huidige wet is opgenomen dat de rechter op verzoek de alimentatie kan toekennen onder vaststelling van voorwaarden en van een termijn.
Engine
Scheiden en alimentatie Lambeck Harms Notarissen.
Hoe lang moet je alimentatie betalen? De duur van de alimentatie is afhankelijk van de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Heeft het huwelijk korter dan 5 jaar stand gehouden en zijn er geen minderjarige kinderen dan is de alimentatieplicht even lang als de duur van het huwelijk.
SEO Page Optimizer France
Wilschut Advocaten.
De hoogte wordt bepaald op basis van het inkomensverlies dat de alimentatiegerechtigde mogelijk heeft geleden door het huwelijk. Volgens D66-Kamerlid Magda Berndsen zal het verdienvermogen van de ex-partner een grotere rol gaan spelen en zal het wetsvoorstel prikkelen om een eigen inkomen te generen.
Samenlevingsovereenkomst? Vergeet de alimentatie niet!
Een samenlevingsovereenkomst is een ander verhaal, omdat deze gezamenlijk vastgelegde relatievorm in principe niet is gebaseerd op de belofte om voor altijd samen te blijven en voor elkaar te blijven zorgen. Vandaar dat hierin ook zelden afspraken over alimentatie voor partner en kind worden opgenomen.
Geen alimentatieplicht bij faillissement PlusOnline.
Perry van Dijk Gepubliceerd: 31-10-2012 Gewijzigd op: 08-12-2016. Bij een faillissement vervalt de plicht tot het betalen van alimentatie. Een rechter mag er niet op vooruitlopen dat de alimentatieplichtige tijdens zijn faillissement nog enig inkomen kan verdienen. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad, de hoogste rechter.
Ook lesbische moeder heeft alimentatieplicht voor de kinderen NRC.
Ook een duomoeder is onderhoudsplichtig voor de gezamenlijk gekregen kinderen. De rechtbank Breda laat de wettelijke beperking tot alimentatieplicht alleen voor de mannelijke levensgezel vallen, wegens strijd met het internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten IVBPR. Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid?
Looptijd partneralimentatie 12 jaar? Van Doorn mediation financial planning.
Voorwaarde is wel dat een afwijkende oplossing zorgvuldig wordt besproken en duidelijk wordt omschreven in het echtscheidingsconvenant. Flexibiliteit in de hoogte en duur van de alimentatie kan worden toegepast in de breedste zin van het woord. Waarom geen staffel in de hoogte van de alimentatie?
Partneralimentatie bij samenwonen of hertrouwen? Scheidingsdesk.
In tegenstelling tot de bovenstaande zal de plicht tot betalen van partneralimentatie bij samenwonen doorlopen tot een aantal maanden/jaren en zal de alimentatie onverkort/gedeeltelijk worden betaald. Er geldt dus als het ware een proeftijd van een bepaalde tijd. Mocht er na een bepaalde tijd niets veranderen aan de situatie, dan eindigt de alimentatieplicht op dat moment definitief.

Contacteer ons